Liginal

Hamma hammaga tanish harmonika. Uning sehrli ovozi musiqachi asbobga havo puflab, kichik metall tilni tebranishidan kelib chiqadi, bu esa tovush chiqaradi. Qamishlarga akkordeon, tugmali akkordeon, akkordeon va kazuo kiradi. Bundan tashqari, ularga saksafon, fagot yoki klarnet kabi qamishdan yasalgan puflama asboblarni kiritish mumkin, ularning ovozi kichik yog'och plastinka - qamishning tebranishi natijasida hosil bo'ladi.