Barabanlar

Eng qadimiy cholg‘u asboblaridan biri, albatta, zarbli cholg‘u asboblaridir. Ovoz musiqachining asbobga yoki uning rezonansli qismiga ta'siridan hosil bo'ladi. Perkussiya asboblariga barcha barabanlar, tamburlar, ksilofonlar, timpanilar, uchburchaklar va shaykerlar kiradi. Umuman olganda, bu etnik va orkestr zarbalarini o'z ichiga olgan juda ko'p sonli asboblar guruhidir.