Perküsyon

Perkussiya - zarbli va shovqinli musiqa asboblari standart baraban to'plamiga yoki orkestrning asosiy barabanlariga kiritilmagan. Bunday cholg'ular muhim rol o'ynaydi, ular qism va butun kompozitsiyaning ritmida o'ziga xos kayfiyat va rang-baranglikni yaratadi. Qo'ng'iroq sadolari, qo'ng'iroqlar shovqini, kastanet va daflar - busiz zamonaviy musiqani tasavvur qilib bo'lmaydi. Daflar, bongolar, marakalar, yog'och qoshiqlar, kastanetlar kabi etnik zarbli cholg'u asboblarini o'z ichiga olgan etnik perkussiya ko'plab xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilashiga, ularning o'ziga xosligini yaratishga katta ta'sir ko'rsatadi.

    Hech narsa topilmadi!

    Kechirasiz, lekin hech narsa qidirish shartlarini mos. Ba'zi turli kalit so'zlar bilan yana urinib ko'ring.